Info

Vitale wijken en dorpen

Binnen dit programma  werkte de gemeente Roosendaal de afgelopen jaren, samen met inwoners, maatschappelijke instellingen en partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen.
Op deze manier creëerde het college meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en stimuleerde zo de participatie. Door het voeren van dialoogsessies ontstonden de eerste vitaliteitsacties. Al snel wisten veel burgers hun weg richting de gemeente te vinden om hun plannen kenbaar te maken.

Check je actie

Zo’n zestig vitaliteitsacties zijn in de periode 2014-2018 gerealiseerd. Je vindt ze allemaal terug op deze website. Een actie kan een bijdrage leveren aan één of meerdere thema’s: Gezond, Meedoen, Veilig, Voorzieningen of Wonen. Zij vormen samen het fundament voor een vitaler en leefbaarder Roosendaal.

De Toekomst

Het werken aan vitale wijken en dorpen is een continu proces. Aan de hand van de vitaliteitskaarten hebben we een stap gezet in onze aanpak. Het versterken van de vitaliteit in wijken en dorpen is in veel gevallen een regulier proces geworden. Ook in de toekomst willen wij zoveel als mogelijk direct aan de slag gaan met de wensen en initiatieven van onze inwoners.