Buurtontmoetingsplek Voltaplein

Voltaplein weer een plek voor iedereen

Jong en oud vinden hier samen een plek. Kinderen kunnen er spelen, (jong) volwassenen maken er een praatje met elkaar. Na meldingen over de overlast van jongeren en jongvolwassenen op het Voltaplein zijn er diverse netwerkberaden georganiseerd door de gemeente. Samen met de partners Wijzijn, Politie, Straathoekwerk en AlleeWonen voerde de gemeente diverse gesprekken met bewoners.

Samen ontwerpen

Bewoners zijn actief betrokken bij de analyse van de problematiek en de oplossingen. Zij wilden aanpassingen aan de fysieke ruimte met als doel ‘rondhangen’ minder aantrekkelijk te maken en het spelen van kinderen te stimuleren. Een buurtplein voor kinderen, ouders én jeugd. Samen is een concepttekening gemaakt. Deze is voorgelegd aan zo’n 30 bewoners. Na vele positieve reacties en een voelbaar breed draagvlak is het plan uitgevoerd.

Rond het speelplein is een hekwerk geplaatst. Hierdoor kan er op het plein niet meer geparkeerd worden. Voor meer natuurlijk groen is er een beukenhaag geplant. De speeltoestellen zijn gebleven en aangevuld met een grote boomstam om avontuurlijk spelen meer te stimuleren.