De Buurtkamer Heerle

Koffie en een praatje in de huiskamer van Heerle

De Buurtkamer in Heerle is een soort huiskamer van het dorp. Het doel is om inwoners samen te brengen en zo onder andere vereenzaming te voorkomen. Even weg uit de dagelijkse sleur en samen dingen te doen. Het is een succes. Elke woensdag ochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur is iedereen welkom in de Schalm (kerkgebouw) in Heerle. De huisarts, de wijkzuster en WIJZIJN Roosendaal zijn nauw betrokken.

In ons dorp zijn er af en toe activiteiten van bv de Zonnebloem of KBO, maar wekelijks terugkerende activiteit was er nog niet. Onze dorpsgenoten kijken er naar uit. Redenen kunnen zijn de laagdrempeligheid, geen “moeten”, de kleinschaligheid, gevoel van vertrouwd. ~ Jan van de Ven

De buurtkamer is in 2015 gestart met 7 vrijwilligers. De Leefbaarheidsgroep Heerle heeft hier een belangrijke rol in gehad. Het project kreeg financiële ondersteuning van de gemeente en de provincie.

De Buurtkamer is er voor iedereen. Regelmatig zijn er gasten die bijspringen met koffie schenken en dergelijke. De inwoners reageren positief op het initiatief. Ook inwoners van andere dorpen zijn af en toe te gast bij de Buurtkamer.

Meer info over De Buurtkamer vind je hier!