Heerlijckheijd Nispen

Een droom voor Nispen

Het dorp Nispen heeft zijn sporen al verdiend als het gaat om de mate van vitaliteit in een dorp. Met een grote hoeveelheid energie en synergie tussen de bewoners wist men in 2015 de Dorpen Derby te winnen. Dat bracht een enorme verbinding tot stand tussen diverse groepen bewoners, bedrijven en organisaties. Dusdanig dat men een ambitie heeft uitgesproken. Het dorp wil economisch en sociaal-cultureel vitaal blijven.

Én de bewoners hebben een verhaal te vertellen … De Heerlijckheijd Nispen! Een dorp waar het aantrekkelijk toeven is voor bezoekers, (nieuwe) bewoners, jeugd en ondernemers. Een dorp waar nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan uit de poriën van de bewoners. Elke droom voor Nispen krijgt onder de paraplu van De Heerlijckheijd een kans om tot wasdom te komen. Het idee van De Heerlijckheijd werkt al. Ruim 255 vrijwilligers zijn betrokken bij de opzet en het onderhoud van de Turftuin, het Kerkplein en de programmering van het Openluchttheater. En hun aantal groeit! Meer weten? Kijk eens op de website.