Kasteelweide

Kasteelhistorie meer zichtbaar

Op 9 mei 2011 is de Stichting Kasteel van Wouw in het leven geroepen. Een op de  kasteelhistorie gerichte datum, want op 9 mei 1583 belegerde Biron het Kasteel van Wouw en werd het één van de zwartste dagen in de Wouwse geschiedenis. In 2011 was het honderd jaar geleden dat het laatste gebouw van het terrein verdween.

De Stichting Kasteel van Wouw heeft de volgende doelstelling: de unieke en rijke cultuurhistorie van het Kasteel van Wouw voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken door middel van onderzoek, voorlichting, publicaties, advisering en het realiseren van een passende (her)inrichting en beheersplan van bijbehorende terreinen.

De Stichting heeft een vergoeding gekregen zodat bewoners archeologische opgravingen konden uitvoeren. Zij hebben de muren weer zichtbaar gemaakt zodat nu duidelijk te zien is waar de burcht heeft gestaan.