Plein voor St. Josephkerk

Kerkplein St. Joseph, een Parel van Burgerhout

Samenwerken kost tijd, energie en overleg maar het levert prachtige acties op. Zo ook de herinrichting van het kerkplein voor de St. Josephkerk in Burgerhout. Het nieuwe kerkplein is tot stand gekomen dankzij een vruchtbare samenwerking tussen de parochie van de St. Josephkerk, het buurtplatform Burgerhout Nu!, het Da Vinci College en de gemeente Roosendaal. Samen sta je toch echt sterker!

Iedereen draagt zijn ‘steentje’ bij. Soms zelfs letterlijk. De gemeente heeft een partij klinkers uit de Fatimawijk ter beschikking gesteld. De herinrichting van het plein is voor een deel uitgevoerd door leerlingen van het Da Vinci College. De opbrengsten van de rommel-, boek- en platenmarkten van de Parochiekern Emmaüs hebben een mooie financiële bijdrage geleverd. Het restbedrag is door de gemeente gefinancierd.

Het resultaat mag er zijn. Er is een (verkeers)veiligere situatie ontstaan door het verplaatsen van parkeer- en groenvakken. Het aanzicht van de monumentale St. Josephkerk, een prachtig Rijksmonument, is vrijgemaakt. De hele herinrichting doet recht aan de sfeer en lijnvoering van het oorspronkelijke ontwerp van architect Hurks. Het plein als stralende parel in de wijk met betere toegankelijkheid voor mindervaliden.