Pleinenaanpak Elisadonk

Bouwen aan een sterk netwerk in de wijk

De pleintjesaanpak in de wijk Langdonk laat resultaat zien. Tijdens diverse huisbezoeken signaleerde het wijkteam de zorgen van bewoners over de sociale verbinding en de verkeersveiligheid van de pleinen. Samen met de gemeente, het wijkteam en AlleeWonen maakten de bewoners een plan en … de aanpak werkt!

De bewoners van twee pleintjes zetten er letterlijk samen hun schouders onder om van hun buurt een fijnere plek te maken. Zij organiseerden een opruimactie, een straatfeest en ze pleitten gezamenlijk voor de komst van een verkeersdrempel.

Het idee voor een straatfeest had mijn dochter uit een boek. Ze zei: dat kunnen wij ook doen! Er kwamen ruim 130 buren op af en iedereen droeg iets bij: van muziek tot hapjes, het maken van foto’s en het regelen van een tent. ~ bewoner Elisadonk

Om nog meer initiatieven toe te juichen, ontwikkelt het wijkteam Langdonk zich meer en meer naar een wijknetwerk. Een club waarbinnen wijkbewoners en professionals zoveel mogelijk met elkaar samen aan een fijne wijk werken. Meer weten? Volg de wijk Langdonk op Facebook.