Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid

Zingeving door te participeren tegen eenzaamheid

De St. Nobertusparochie richt zich met deze vitaliteitsactie op de kwetsbare senioren in Roosendaal-Zuid. Met dit project wil men de groeiende eenzaamheid onder senioren tegengaan. Daarnaast hoopt men door ontmoetingsactiviteiten te organiseren, de participatie te vergroten en daarmee de eenzaamheid te voorkomen.

Bernard van Lamoen is als zeer betrokken projectcoördinator aangesteld. Er is een grote groep oudere senioren in de wijken Kroeven, Langdonk en Kortendijk die vereenzaamt of die het risico daarop loopt. Door de mensen in contact te brengen met leeftijdgenoten hoopt men hen uit een (dreigend) isolement te halen. Daarnaast begeleidt de parochie deze senioren bij levensvragen en zingevingsvragen die horen bij de hogere leeftijd. De coördinator organiseert de activiteiten met een hele club vitale vrijwilligers.

Het heeft ons verrast hoeveel parochianen van 85 jaar en ouder nog zelfstandig wonen. Bij deze groep is Bernard gaan polsen of zij behoefte hebben aan contact, gesprekken en activiteiten. Indrukwekkende levensverhalen soms. Dit dankbare werk wordt nu langzaam overgenomen door getrainde vrijwilligers. ~ Pieter Havermans ~ bestuur Sint Norbertusparochie

Het seniorenpastoraat is ook aangesloten bij een netwerk van maatschappelijke organisaties zoals de buurthuizen, WijZijn, thuiszorg organisaties en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO Brabant). Zodra vrijwilligers andere hulpvragen signaleren kunnen zij aan de bel trekken bij iemand uit dit netwerk.

Helaas heeft de coördinator vanwege ernstige ziekte zijn taken moeten neerleggen. De vrijwilligers zetten het project en het gedachtengoed van Bernard van Lamoen met liefde voort.