Speelplein Traetspark

De speelparel van Burgerhout

In 2016 is het nieuwe speelplein Traetspark aan het Beatrixplein in Roosendaal heropend. Het speelplein is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het bestuur van de speeltuin en de gemeente.

Het speelplein is de eerste vitaliteitsactie die is opgeleverd. Tijdens de dialoogsessie tussen de gemeente en de inwoners van de wijk Burgerhout is aandacht voor dit thema gevraagd vanuit de invalshoeken ‘meedoen’, ‘wonen’ en ‘voorzieningen’. De plek is altijd bijzonder geweest. Als speelplek en als ontmoetingsplek. Die functies blijven nu behouden en daarmee ook de verbindende functie ervan voor de buurt.

De oude speeltuinvereniging ontstond in 1947 en was een schot in de roos. Ruim 1.000 gezinnen sloten zich destijds als lid aan.