Sport voor jeugd Kortendijk

Samen sporten, samen spelen in de Kortendijk

Iedereen moet veilig kunnen sporten en spelen in de wijk! Dat is het doel van deze vitaliteitsactie. De aanleiding was het signaleren van pestgedrag op een groot speelveld. De opmerking dat er te weinig jeugdvoorzieningen in de wijk waren, werd door de gemeente gehoord en opgepakt. Inmiddels is er samen met bewoners en met ondersteuning van het buurtopbouwwerk een netwerk van partners gevonden die gezamenlijk activiteiten ontplooien.

Een combinatiefunctionaris van Sportservice Noord-Brabant is aan de slag met het begeleiden van naschoolse sportactiviteiten op het speelveld aan het AB-pad. Hij legt ook de verbinding met sportverenigingen. Basisscholen, buurtbewoners, ouders van schoolkinderen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken hier samen en delen dezelfde ambities: het creëren van actieve en uitdagende sportplekken in de openbare ruimte die ook functioneren als ontmoetingsplekken. Het effect van deze samenwerking was zichtbaar op een zeer vrolijke en energieke Burendag op 20 september 2017.