Toerisme in Wouw

Toerisme in Wouw

Na een vruchtbare dialoogsessie in Wouw kwam deze Vitaliteitsactie tot stand. Het dorp Wouw is gebaat bij het blijven aanjagen van toerisme. De wens van het dorp om evenementen naar zich toe te trekken en te organiseren wordt door deze actie ondersteund. Na een flinke opknapbeurt is de Markt in Wouw een aantrekkelijke pleisterplaats en dé centrale ontmoetingsplek van het dorp.

Ook is het netwerk van fietsknooppunten in en rondom het dorp verbeterd. Zo weten nog meer toeristen de weg naar Wouw te vinden.