Veiliger verkeer Wouwse Plantage

Fietsveiligheid voorop

Het fijne dorp Wouwse Plantage wordt door menig automobilist als in een flits gezien. De Plantagebaan is een bekende sluiproute voor de snelle forens. De bewoners maken zich vanzelfsprekend zorgen over de verkeersveiligheid. Schoolkinderen en fietsers willen veilig kunnen oversteken. Politie, gemeente en het bewonersplatform hebben samen een plan opgesteld om maatregelen te nemen.

Naar aanleiding van de dialoogsessie is prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid in Wouwse Plantage. Met name werden de verkeersafwikkeling kruispunt Plantagebaan-Westelaarsestraat, de situatie rondom de oversteekplaats bij de school en het sluipverkeer Spuitendonksestraat- Huibergseweg genoemd. Naar aanleiding van de dialoogsessie zijn gesprekken geweest over deze punten met als doel de verkeersafwikkeling en –veiligheid in Wouwse Plantage te verbeteren. Gesprekken vonden onder andere plaats met bewonersplatfom (inclusief werkgroep verkeer), bewoners, politie en de gemeente. De planvoorbereiding is binnen bestaande budgetten opgepakt. Tevens zal een fietsdoorsteek verlegd worden naar de bestaande oversteekplaats, waardoor een verkeersveiligere situatie ontstaat. Dit wordt betaald uit reguliere budgetten. Onderzocht wordt of er nog (kleinschalige) maatregelingen op kruispunt Plantagebaan – Westelaarsestraat mogelijk zijn.