Verfraaiing

De Verfraaiing, het oudste stukje groen van Roosendaal

Parels van Burgerhout. Met deze titel bekronen de wijkbewoners de plekken waar ze trots op zijn. Ook de Verfraaiing is na inzet van vrijwilligers en de gemeente weer een glanzende Parel van Burgerhout. De Verfraaiing hoort tot de oudste stukjes openbaar groen van de gemeente Roosendaal. Een groot aantal vrijwilligers heeft het gebied opgeknapt. Er is met man en macht geruimd, gesnoeid en gezaaid. Door de diversiteit aan planten en bloemen terug te brengen hoopt men op meer en nieuw leven in het gebied. Actieve wijkbewoners dragen zorg voor het beheer en onderhoud. Een vitale wijk met vitaal groen!

Roosendaal had het bijna zonder De Verfraaiing moeten doen. De raad voelde in 1916 niks voor het plan. Dat kwam de gemeente op felle kritiek te staan:’Roosendaal met zijn armzalige wandelwegen moet eindelijk eens in het bezit komen van een park waarin iedereen kan genieten van de natuur, zodat bewoners niet meer hoeven uit te zien naar naburige plaatsen waar men al lang geleden de noodzakelijkheid inzag om zo het verblijf te veraangenamen.’ Na die oorwassing ging de raad alsnog overstag. ~ bron: Coen Hagenaars ~BNdeStem