Voor Elkaar Team Kalsdonk

Voor Elkaar Teams

Binnen het programma Vitale Wijken en Dorpen is breed ingezet op Voor Elkaar Teams. Deze teams worden gecoördineerd door WijZijn Roosendaal. Dit is de organisatie voor Maatschappelijk Welzijn in West-Brabant. Zij helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Zij ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden. Daarnaast stimuleren ze mensen om zich in te zetten voor elkaar én voor de gemeenschap. Dat doen ze onder andere met het initiatief “Voor Elkaar”.

Op dit moment staat er in de wijken Burgerhout, Centrum, Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en Westrand een team van vrijwilligers en professionals klaar om te ondersteunen bij allerlei vragen. Een “Voor Elkaar Team” bestaat uit een sociaal- en maatschappelijk werker aangevuld met (ervarings)deskundigen en betrokken, enthousiaste vrijwilligers.