Wijksportvereniging Kalsdonk

Sport voor iedereen

De wijk Kalsdonk kende een heel laag sportaanbod. Dit werd bevestigt door de uitkomsten van het onderzoek van Sportservice Noord-Brabant (SSNB, voorheen Sportbureau Roosendaal) in 2010. Men onderzocht de mate van sportparticipatie van leerlingen op alle basisscholen in de wijk. Naar aanleiding hiervan is de wijksportvereniging gestart met een uitgebreid sportaanbod in samenwerking met reguliere sportverenigingen.

De wijksportvereniging is een bijzondere vereniging. Het is de enige vereniging in de wijk Kalsdonk en is, omdat het geen reguliere sportvereniging is, niet aangesloten bij een sportbond. De vereniging biedt de bewoners een laagdrempelige toegang tot diverse takken van sport en vervult in de wijk ook een grote maatschappelijke rol. Zo is de wijksportvereniging ook betrokken bij het JOGG-project (Jongeren op Gezond Gewicht).

De wijksportvereniging heeft veel ambities, zoals bijvoorbeeld het opzetten van maatschappelijke projecten gelieerd aan sport en het uitbreiden van het huidige activiteitenaanbod. De vereniging speelt in op de vraag vanuit de wijk. Met de financiƫle bijdrage van het programma Vitale Wijken en Dorpen kan de vereniging zijn sportieve en maatschappelijke ondersteuning aan de wijk waarmaken. Meer info vind je op de site van Wijksportvereniging Kalsdonk.